Web 43.jpg

Item #: 43

Quantity: 2

Info: Brown Looped Table Charger 

Price: $4.00/ea

Web 46.jpg

Item #: 46

Quantity: 4

Info: Brown Table Charger

Price: $2.00/ea

Web 47.jpg

Item #: 47

Quantity: 8

Info: White Table Chargers

Price: $2.00/ea 

Web 45.jpg

Item #: 45

Quantity: 2

Info: Multi-Colored Table Charger

Price: $4.00/ea

Web 108.jpg

Item #: 108
Quantity: 2
Info: 18" x 18" 
Price: $3.00/ea 

Web 123.jpg

Item #: Discontinued
Quantity: 
Info: 
Price: 

Web 117.jpg

Item #: 117
Quantity: 1
Info: 24" x 24"
Price: $6.00

Web 116.jpg

Item #: 116

Quantity: 1

Info: 20" x 20" 

Price: $6.00

Web 120.jpg

Item #: 120
Quantity: 3
Info: Copper Velvet 18" x 18" 
Price: $3.00/ea

Web 216.JPG

Item #: 216

Quantity:

Info: Two Toned Ivory Chevron Throw 

Price: $10.00

Web 218 .JPG

Item #: 218

Quantity:

Info: Pink/Orange Throw 

Price: $10.00

Web 52.jpg

Item #: 52

Quantity: 1

Info: Boho Crochet Table Runner 

Price: $14.00

Web 54.jpg

Item #: 54
Quantity: 1
Info: White Sheer Table Runner
Price: $8.00

Web 51.jpg

Item #: 51
Quantity: 1
Info: Black Lace Table Runner 
Price: $10.00

Web 214.jpg

Item #: 214
Quantity: 1
Info: 48" x 24" Macrame Banner 
Price: $12.00

Web 16.jpg

Item #: 16
Quantity: 1
Info: 6' x 4'
Price: $35.00

Web 21.jpg

Item #: 21
Quantity: 1
Info: 6' x 4' 
Price: $35.00

Web 25.jpg

Item #: 25
Quantity: 1
Info: 52" x 2' 
Price: $25.00

Web 26.jpg

Item #: 26
Quantity: 1
Info: 3' x 2' 
Price: $15.00

Web 44.jpg

Item #: 44

Quantity: 8

Info: Table Charger 

Price: $2.00/ea 

Web 40.jpg

Item #: 40

Quantity: 4

Info: Gold Table Charger

Price: $2.00/ea

Web 41.jpg

Item #: 41

Quantity: 4 

Info: Black Table Charger

Price: $2.00/ea

Web 38.jpg

Item #: 38

Quantity: 2

Info: Braided Square Table Charger 

Price: $4.00/ea

Web 113.jpg

Item #: 113
Quantity: 1
Info: 20" x 20" 
Price: $5.00

Web 121.jpg

Item #: 121
Quantity: 1
Info: 14" x 36"
Price: $6.00

Web 118.jpg

Item #: 118

Quantity: 2

Info: 20" x 20"  

Price: $6.00/ea 

Web 125.jpg

Item #: 125

Quantity: 2

Info: Mauve Velvet 18" x 18"

Price: $6.00/ea 

Web 115.jpg

Item #: 115
Quantity: 2
Info:  Dark Orange Velvet 18" x 18"
Price: $3.00/ea 

Web 217.JPG

Item #: 217

Quantity:

Info: Two Toned Twine Throw 

Price: $10.00

Web 224.JPG

Item #: 224

Quantity:

Info: Orange Chevron Throw 

Price: $10.00

Web 55.jpg

Item #: 55

Quantity: 1

Info: Beige Gauze Table Runner

Price: $10.00

Web 53.jpg

Item #: 53
Quantity: 1
Info: Light Pink Sheer Table Runner 
Price: $8.00

Web 192.jpg

Item #: 192

Quantity: 6

Info: 5' x 10'  Light Pink Sheer Curtain

Price: $8.00/ea

Web 27.jpg

Item #: 27
Quantity: 1
Info:  7' x 32"
Price: $30.00

Web 17.jpg

Item #: 17

Quantity: 1

Info: 8' x 5'

Price: $50.00

Web 18.jpg

Item #: 18

Quantity: 1

Info: 80" x 5' 

Price: $50.00

Web 19.jpg

Item #: 19
Quantity: 1
Info: 6' x 4' Double Sided 
Price: $35.00

Web 23.jpg

Item #: 23
Quantity: 4
Info: 3' 
Price: $20.00

Web 48.jpg

Item #: 48

Quantity: 2

Info: Light Brown Table Charger

Price: $4.00/ea

Web 42.jpg

Item #: 42

Quantity: 2

Info: Gold Table Charger

Price: $2.00/ea 

Web 39.jpg

Item #: 39

Quantity: 2

Info: Boho Table Charger

Price: $4.00/ea

Web 37.jpg

Item #: 37
Quantity: 4
Info: Table Charger/Centerpiece 
Price: $6.00/ea

Web 119.jpg

Item #: 119
Quantity: 1
Info:  18" x 18" 
Price: $4.00

Web 114.jpg

Item #: Discontinued
Quantity: 
Info: 
Price: 

Web 211.jpg

Item #: 111
Quantity: 1
Info: 24" x 24"
Price: $6.00

Web 124.jpg

Item #: 124
Quantity: 2
Info: Mauve Velvet 18" x 18" 
Price: $3.00/ea 

Web 126.jpg

Item #: 126

Quantity: 1

Info: Black Pom Pom Throw 

Price: $10.00

Web 127.jpg

Item #: 127

Quantity:

Info: Mustard Knit Throw 

Price: $10.00

Web 215.JPG

Item #: 215

Quantity:

Info: Orange + Plaid Throw 

Price: $10.00

Web 49.jpg

Item #: 49

Quantity: 6

Info: Hand Dyed Gauze Table Runner

Price: $10.00/ea 

Web 50.jpg

Item #: 50
Quantity: 2
Info: White Lace Table Runner 
Price: $10.00/ea

Web 193.jpg

Item #: 193
Quantity: 14
Info: 9' x 8' White Tulle Curtain
Price: $5.00/ea

Web 28.jpg

Item #: 28
Quantity: 1
Info: 5' x 3'  
Price: $30.00

Web 22.jpg

Item #: 22
Quantity: 1
Info: 5' x 3'
Price: $30.00

Web 24.jpg

Item #: 24
Quantity: 1
Info: 52" x 2'
Price: $25.00

Web 20.jpg

Item #: 19
Quantity: 1
Info: 6' x 4' Double Sided 
Price: $35.00

T E X T I L E S